Založení Krugerova národního parku a rozvoj turistiky

04.08.2015 16:19

V roce 1926 došlo k historické události, když parlament Jihoafrické unie schválil zákon o  národních parcích a přejmenoval rezervaci Transvaal Game Reserve na Krugerův národní park. Ve stejné době bylo k parku připojeno území mezi oběma původními rezervacemi, čímž park získal souvislou podobu.

Od roku 1927  začala skutečná éra turistiky, park byl otevřen pro veřejnost ze strany Pretoriuskopu a zavedeno vstupné (1 libra). V dalších letech se pak park začal intenzivněji připravovat na přijetí většího množství návštěvníků. Byly postaveny první chaty a rondavely (kruhové stavby) pro nocleh. S výstavbou rondavelů se pojí jméno W. A. Campbella, majitele farmy Mala Mala sousedící s parkem a jednoho z členů Rady parku. Ten sponzoroval v r. 1929 výstavbu několika takových objektů. Jeden z nich se zachoval dodnes a slouží jako muzeum, pravděpodobně nejmenší na světě (viz. obr.).

                                                                                                                             Muzeum Wac Campbell

 

Byl také zaveden kempink ve stanech, vybudována první přehrada (1930), zavedeny umývárny se studenou a v r. 1938 s vodou teplou atd. První elektrické osvětlení bylo ale instalováno až v r. 1951. 

Významnou osobností a přínosem pro park se stala Eileen Orpen a její manžel, inspektor parku a člen rady národních parků. Eileen od roku 1935 během jednoho desetiletí nakoupila několik velkých pozemků a věnovala je parku. Obohatila park o ne nevýznamnou plochu téměř 25 000 hektarů. Její manžel se angažoval ve vodním  hospodářství parku, sponzoroval vrty na vodu. Po Orpenových byla nazvána jedna z přehrad v parku a i jedna ze vstupních bran.