Události 21. století

04.08.2015 16:25

Začátek 21. století (únor r. 2000) byl poznamenán velkými záplavami, které způsobily značné škody, zejména na infrastruktuře parku. V následujícím roce zase postihly park nekontrolovatelné rozsáhlé požáry, které se rychle šířily v důsledku velkého množství biomasy, která narostla v předchozím roce po hojných dešťových srážkách. V září r. 2000 došlo v parku k velké tragédii, kdy 4 rangeři a 20 sekáčů trávy zahynulo poté, co jejich kemp zachvátil nekontrolovatelný požár.

 

V roce 2002 byl učiněn důležitý administrativní krok, znamenající výrazný posun v národním i mezinárodním významu Krugerova parku. Mezi Jihoafrickou republikou, Mozambikem a Zimbabwe byla ratifikována smlouva o vytvoření mezinárodního „přeshraničního“ parku s názvem Great Limpopo Transfrontier Park. Toto území o celkové rozloze 35 000 čtverečních kilometrů se tak stalo jedním z největších chráněných území na africkém kontinentu. V říjnu 2002 bylo otevřeno nové letiště Kruger Mpumalanga International Airport v architektonickém stylu „safari“. Letiště leží v blízkosti města Nelspruit, 63 km od nejbližší brány do parku. Vybudování tohoto letiště je velkým přínosem pro park, protože značně usnadňuje, zejména zahraničním turistům, přístup do parku.

 

V roce 2003 byla vydána první kniha o Krugerově parku vědeckého charakteru. Knihu s názvem The Kruger Experience – Ecology and Management of Savanna Heterogeneity editovaná J.T. DuToitem, K.H. Rogersem a H.C. Biggsem vydalo nakladatelství Island Press, Washington DC, USA s ISBN 1-55963-981-4.

Rok 2003 byl pro park významný i tím, že byla překročena hranice jednoho milionu návštěvníků za období 12 měsíců, podle nejnovější statistiky z r. 2009 je to již 1,3 milionu návštěvníků.

 

Velmi zajímavý program byl zahájen v r. 2004 s podporou americké společnosti The Andrew W. Mellon Foundation (Mellon byl průmyslník, bankéř, sběratel a velvyslanec USA ve Velké Britanii, zemřel v r. 1937). Účelem programu je podpořit mladé černošské studenty a vědce v oblasti ochrany přírody.

Slavnostní událostí v srpnu 2006 bylo oficiální otevření přechodu z Krugerova parku do parku Limpopo v Mozambiku. Přechod otevřeli prezident JAR Thabo Mbeki, Mozambiku Armando Guebuza a Zimbabwe Robert Mugabe. Tento akt se stal rozhodující iniciativou integrované rezervace Great Limpopo Transfrontier Park. Přechod je vzdálen 42 km od kempu Letaba v Krugerově parku. Ze strany Zimbabwe se k Transfrontier parku připojil park Gonarezhou National Park sousedící s Krugerovým parkem na severu.

 

Pro Krugerův park se stal rok 2010, mimořádným rokem, kdy se v červnu a červenci  konalo mistrovství světa ve fotbale v JAR. Krugerův park využil této v historii vůbec největší sportovní událostí na Africkém kontinentu, aby návštěvníkům mistrovství ze všech kontinentů přiblížil nejenom krásu Krugerova parku, ale aby návštěvníkům ukázal i význam managementu a informatiky pro ochranu přírody a zachování rostlinných i živočišných druhů. Byla navázána ve světě ojedinělá spolupráce mezi přírodním parkem a světovou fotbalovou federací (FIFA). Pro zajištění návštěvy fotbalových fanoušků v Krugerově parku si FIFA vybrala speciálního touroperátora z Evropy (Match Event Services, Zurich). Jeden ze stadionů pro mistrovství světa Mbombela v Nelspruitu je vzdálen pouhých 60 km od Krugerova parku.