Přírodní podmínky a klima

04.08.2015 16:43

Vzhledem k tomu, že Kruger park se nachází na jižní polokouli, významný vliv na vegetaci mají jak deště, tak i v průměru celoročně teplé počasí. Během letních měsíců od září do dubna je zde velký výskyt přívalových srážek, jedná se o rychle přicházející a mohutný déšť s bouřkou.

Od dubna do srpna, tedy  ve zdejších zimních měsících, je zde velké sucho, deště přicházejí jen velmi zřídka. V JAR se pohybují průměrné roční dešťové srážky okolo 450 mm, Jihoafrická republika je jedna z nejsušších zemí na světě. Průměrná teplota se pohybuje kolem 30-ti stupňů.

 

Čtenář jistě uvítá detailnější informace o klimatu v jednotlivých měsících a některých jevech, které jsou s příslušným obdobím spojeny.

Leden (180 – 340) – dny jsou horké a vlhké, začíná rozkvétat rostlina marula. Marula je zde velmi populární a to nejen proto, že se z ní vyrábí známý jihoafrický likér. Zvířata se vyskytují po celé oblasti parku, protože mají všude dobrou  dostupnost k vodě. Hojně se také vyskytují brouci z druhu chrobákovitých.

Únor (180 – 330) –  horké a vlhké období, rostliny jsou v plném květu, je to období velkého výskytu různých druhů antilop, které díky vegetaci přibývají na váze.

Březen (180 - 330) –  konec léta, zpravidla poslední velké deště, hustá vegetace. Vrcholné období velkých antilop kudu a buvolů (African buffalo).

Duben (130 – 280) – sezónní posun směrem k podzimu, nápadný pokles teploty. Vegetace je hustá, mnoho stromů přináší ovoce či jiné plody. V tomto období jsou v říjích impaly, pakoně a prase bradavičnaté.

Květen (130 – 280) – je podzim, zima nastupuje, široká škála barev místní vegetace. Je to období, kdy zvířata začínají migrovat. Zvířata migrují, aby v obdobích sucha našla vodu a potravu. Příčina migrace je také zhoršení životních podmínek nebo lokální přemnožení. V současné době se v parku na některých místech odstraňují ploty, aby zvířata mohla volně migrovat. Migrace zvířat je uměle podporována kvůli obnovení života v některých částech jako např. na východní straně, které byly zdecimovány občanskou válkou v Mozambiku.

Červen (90- 290) – zima, chladné večery a teplé dny, mírné klima, které je obecně bez větru. Travní porost ustupuje a mnohé stromy ztrácí listy, jen baobaby jsou v květu a mopane začíná žloutnout. S ubývající vegetací se čím dál víc objevují zvířata.

Červenec (90 – 260) –  jasné zimní dny bez deště, buš začíná kvést, noci jsou velmi chladné. Z ostatních koutů Afriky sem v tomto období přilétá ptactvo.

Srpen (120 – 280) –  chladná rána a večery, ale zvýšené teploty a vlhkost vzduchu během dne. V buši dominuje žlutý odstín krajiny a začíná rozkvétat strom mopane červenohnědou barvou. Zvířectvo je viditelné nejvíce u napajedel, zejména na východních pláních s čedičovými vrcholky.

Září (120 – 280)  –  měsíc jara, občasné přeháňky, ale voda je stále vzácnější. První stěhovaví ptáci se začínají vracet.

Říjen (160 – 320) – začátek tohoto měsíce se projevuje zejména obdobím dešťů, ale dny mohou být velmi horké. Začíná růst tráva a květena. Stepní orli se vracejí do parku a ostatní ptáci se zaobírají námluvami.

Listopad (160 – 320)  – srážky dvakrát větší než v říjnu, vegetace je více svěží, v tomto období je převaha mláďat, z ptáků jsou především  v této době viditelní lesní ledňáčci.

Prosinec (180-340)  – období dešťů, dny jsou horké a vlhké, často ohromující bouřky. Bujná vegetace, ve které lze pozorovat velká stáda impal a jiných druhů antilop, které každý návštěvník zdejší přírody se zaujetím pozoruje.