Prehistorie území parku

04.08.2015 16:11

Území dnešního Krugerova parku má velmi bohatou historii sahající daleko do prehistorie. Kamenné artefakty, skalní malby a rytiny svědčí o tom, že kontinuální osídlení lidmi existovalo již před 300 000 lety. Dokazují to archeologická naleziště, jichž se v parku nachází asi 250.

Nejznámější z nich je Thulamela, s jehož restaurováním se započalo v r. 1993. Tato naleziště přináší hodně nových poznatků o životě a kultuře tehdejších obyvatel. Existují hojné důkazy o tom, že území Krugerova parku 500 000 až 1 000 000 B.P. let obýval prehistorický člověk Homo erecturs. (Pozn.: B.P. = Before present, před současností, iniciály používané v archeologii. Jako začátek současnosti bylo smluvně ustaveno datum 1. leden 1950). 

Některé stromy baobab, které se v parku dochovaly až do dneška,  začaly růst v období 4 000 B.P. Skalní malby prokazují, že v oblasti parku žili před 1 500 lety lidé Khoisan (společný název dvou hlavních etnických skupin v Jižní Africe – Khoi a San). V období 1500 – 1000 let před naším letopočtem  začala do těchto oblastí migrovat etnická skupina Bantu a předpokládá se, že osadníci této skupiny postavili a obývali zmíněnou citadelu Thulamela nacházející se na severním území dnešního parku.