Popis Krugerova parku

04.08.2015 16:42

Pro pochopení ekosystému Krugerova parku, života v něm a pracovních podmínek rangerů i celého managementu je nezbytné jeho přírodní podmínky alespoň v základních rysech popsat a upozornit na některé zvláštnosti.   

Většina území Krugerova parku jsou savany, které se zde nazývají bushveld. Savana je označení pro travnaté oblasti tropických a subtropických oblastí. Během roku je zde vyhraněné období dešťů a období sucha. V savanách převažují křoviny, bohatý je ale i výskyt různých druhů stromů, zejména v povodí řek. Krugerův park je známý především stromy baobab, dále mopane, fíkovníky, marulou a červenými vrbami. V hojném počtu lze spatřit keř protea, který roste na vyprahlých místech a skalnatých svazích. Dožívá se až několika set let a je odolný proti ohni. Květy tohoto keře se staly národním květem JAR.

Krugerův park se nachází na mírné zvlněné krajině s průměrnou nadmořskou výškou 260m, největší horské oblasti se vyskytují ve východní části parku a jsou tvořeny několik set metrů vysokým pohořím Lebombo. Nejproslulejší část parku je v jižní části, kde je též největší koncentrace zvířat. Naproti tomu zase divokou přírodu, především buše, můžeme spatřit na nejvzdálenějším severu v oblasti Punda Maria a Pafuri. Zde je méně zvířat, ale atmosféra divočiny je opravdu unikátní a působí velmi sugestivně.