Organizační začlenění a management Krugerova parku

02.08.2015 12:29

Park je po stránce organizační a managementu součástí státní  společnosti SANParks s administrativním centrem v Pretorii. SANParks nabízí turistům přijíždějícím do  JAR k návštěvě celkem 22 národních parků a 67 přírodních rezervací. Rozděleny jsou celkem do šesti územních klastrů: Bushveld, Dry, River, Cape, Swazi a Ezemvelo KZN (KZN=KwaZulu-Natal podle stejnojmenné provincie JAR). Kruger park je začleněn do klastru Bushveld.

 

Administrativní Centrum SANParks  má poměrně rozsáhlou organizační strukturu s řadou oddělení: Vedení SANParks, Odd. společných služeb (finance, právní služby, zásobování), Odd. turistiky a marketingu, Odd. Parky, řídící např. veřejné práce a pod., Odd. pro komerční rozvoj, Odd.péče o ochranu přírody s řadou sekcí zaměřených např. na  vědecký výzkum, pohraniční chráněné oblasti (s Mozambikem), kulturní dědictví, ekologickou výuku, plánování a vývoj a další), Odd. lidských zdrojů, Odd. komunikace a vnějších styků, zahrnující styk s médii, mezinárodní styky, elektronické obchodní styky (tzv. E-Business).

 

Jednotlivé národní parky mají svoje manažery sídlící přímo v lokalitách parků. Kromě toho ještě fungují regionální manažeři pro severní oblasti (Northern), pohraniční oblasti (Frontier), oblast Kapska (Cape), oblast Garden Route (v jižní části JAR mezi městečky Mossel Bay na západě a Stormsrivier na východě) a oblasti Arid (arid=suchý, vyprahlý) v málo vyvinutých pouštních částech provincií Severní a Západní Kapsko, kde se rozprostírají např. Karoo National Park nebo park Tankwa-Karoo.

 

Vzhledem ke své rozloze, národnímu i mezinárodnímu významu má přirozeně Krugerův Park i nejpočetnější vlastní management s několika odděleními. Centrem managementu je Skukuza, největší kemp v parku. Vedle generálního manažera řídí chod parku tři regionální manažeři. Park je administrativně rozdělen na tři regiony a to Nxanatseni (severní území), Nkayeni (centrální území) a Marula (jižní území). Management zahrnuje dále Odd. pro rozvoj turistiky a marketingu v jehož struktuře je pro nás zajímavá funkce manažera pro normy a úroveň pohostinnosti. Součástmi managementu jsou odd. vědeckých služeb, péče o ochranu přírody a odd. pro styk s veřejností, filmovou tvorbu a fotografii.

 

Kruger National Park patří k jedněm z nejnavštěvovanějších parků na světě, pro ukázku ho během roku 2005 – 2006 navštívilo 1 243 000 návštěvníků, z toho 76% byli Jihoafričané, 22% zahraniční turisté, 2% SADC (africké země). V tomto neuvěřitelně rozlehlém území se 24 kempy je zaměstnáno více než 2500 lidí a více než 9000 lidí v parku žije.