Monitorovací software Cyber Tracker

05.08.2015 12:30

Velkým přínosem pro řízení parku je zavedení monitorovacího systému Cyber Tracker. Jedná se o jihoafrický software umožňující zpracovávat a vyhodnocovat obsáhlou databázi různých dat o parku s použitím osobních počítačů. V systému budou mít přístup místní zaměstnanci a hostující pracovníci k široké škále dat, které budou rozděleny podle sekcí a rangerů. Pilotní začátky tohoto systému jsou z roku 2000.

 

Národní park Kruger přijal politiku tzv. strategického adaptivního řízení managementu.

Součástí tohoto programu je systematická kontrola krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů a modifikace těchto cílů podle momentálních výsledků a potřeb. Adaptivní systém řízení je dostatečně flexibilní a reaguje na změny v ekosystému  zpětnou vazbou. Výzkum v parku je prováděn průběžně, odhalují se nové interakce mezi zvířaty a vegetací i mezi zvířaty vzájemně.  Vzhledem k tomu, že jsou údaje shromažďovány, zpracovávány a následně analyzovány, utváří jakýsi komplexní obraz, který  umožňuje správcům parku operativně upravovat či přizpůsobovat politiku jejich řízení.

Adaptivní strategický management vyžaduje velké množství podrobných údajů o celém ekosystému parku. CyberTracker prokázal, že je jedním z nejúčinnějších nástrojů ke splnění těchto požadavků.

Monitorovací program zahrnuje:

  • Rozvoj a provádění strategií založených na informačních potřebách správy parku.
  • Zahájení provozu strukturovaného vzdělávacího program pro shromažďování, správu a zpracování dat.
  • Cyber Tracker bude sloužit ke splnění bezpečnostních potřeb parku CC
  • Shromažďování  biologických údajů

Údaje v databázi se budou týkat veškerých zvířat v parku, dostupnosti povrchové vody, míst, kde jsou nemocná či zraněná zvířata, příčin nemocí či úhynu, pytlácké činnosti, poškození oplocení, vlivu slonů na citlivé druhy dřevin, šíření nepůvodních druhů, mapování ohně,  vegetačních a ekologických průzkumů. Shromažďování údajů by mělo být prospěšné pro řízení KNP a také pro vědecký výzkum, jak je uvedeno v KNP plánu řízení.