Malárie a WHO

05.08.2015 12:26

Mezi největší  zabijáky z živočišné říše patří moskyti (komáři), kteří zabíjejí pomalu a tiše. Velká pravděpodobnost štípnutí moskytem hrozí  i v Krugerově parku, protože ten spadá do oblasti s jejich vysokým výskytem (tzv. maláriová oblast). Za následek to může mít onemocnění malárií.

Malárie, nazývaná také zimnice, pochází z italského slova a znamená špatný vzduch. Malárie patří k nejrozšířenějším infekčním onemocněním vyvolaným parazitem přeneseným do krve člověka moskytem.

Malárie se vyskytuje zhruba ve 100 zemích na světě. Komáři, kteří mají tuto nemoc na svědomí, se začínají šířit i jižní Evropou a to zejména Španělskem a Itálií. V loňském roce bylo nakaženo malárií 27 Čechů.

Největší výskyt je v subtropických a tropických oblastech. Asi 90% všech onemocnění vzniká v Africe, jižně od Sahary. K místům v JAR, kde je největší výskyt nemoci, patří severní Kwazulu-Natal, Mpumalanga – oblast Krugerova parku, Limpopo (viz.obr.) a též ve Svazijsku.  Místy se ale může vyskytovat i v ostatních provinciích JAR.

                                             Mapa Limpopo - oblasti s výkytem komárů Anopheles

Tato nemoc se stává stále  běžnější, za růst této nemoci mohou klimatické změny, stálý růst obyvatelstva a především přibývající rezistence původců proti běžně dostupným lékům. Navíc v mnoha oblastech nejsou k dispozici dostatečné finance na léčbu této nemoci. Nemoc můžeme pomalu srovnat s počtem dopravních nehod.  Zastavit šíření malárie do roku 2015 je jedním z cílů projektů mezinárodní rozvojové spolupráce.

 

Za objev původce malárie získal francouzský lékař Charles Louis Alphonse Laveran v roce 1907 Nobelovou cenu za fyziologii a medicínu. Malárie je způsobena bakteriemi Plasmodii, což je mikroskopický parazit ( česky zimničky ) a jejich přenašečem na člověka je komár (moskyt) rodu Anopheles. Infikovaná samička komára Anopheles přenáší pohyblivé infekční stádium výtrusovce Plasmodium ve svých slinných žlázách. Zároveň se slinami přitom přenesou i Plasmodia (zimničky), které se poté uchytí v játrech infikovaného. V jaterních buňkách pak dochází k reprodukci parazitů a k přechodu do dalšího stádia - merozoitu. Merozoity vstupují do červených krvinek, kde se dále množí a v periodických intervalech dochází k jejich masovému uvolňování do krevního řečiště. Tím dochází k poškození krvinek, což vede k vysoké horečce a anémii ( nedostatku červených krvinek ). Může také dojít k cerebrální malárii, dojde-li k ucpání mozkové artérie prostřednictvím krvinek, které zabrání průtoku krve do mozku. Ohroženi malárií nejsou jenom lidé, ale i jiní savci, jako jsou primáti, hlodavci, netopýři, ale i plazy a ptáci.

 

Existují čtyři druhy malárie v závislosti na druhu parazita. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae a Plasmodium ovale. Mezi hlavní symptomy patří třesavka, horečka, která se střídá se zimnicí, bolest hlavy, atralgie ( bolest kloubů ), svalové potíže, nevolnost a dávení, křeče a v některých případech i mravenčení ve svalech. Nejhorším „druhem“malárie je Plasmodium falciparum, u kterého dochází k selhání jater a ledvin,  k mozkovému otoku a pokud nemoc není intenzivně léčena, tak i kómatu s smrti.

 

K diagnóze na malárii slouží mikroskopické vyšetření krevního vzorku. Bohužel zatím neexistuje antimalarická vakcína.  K léčbě choroby se používají různé léky, z nichž nejvíce osvědčeným se stal chinin. K dalším používaným lékům patří  Doxycyclin nebo extrakty některých léčivých rostlin z Číny. Nevýhoda těchto léků je, že přinášejí nežádoucí vedlejší účinky. Nemoc musí být podchycena v úplném začátku a musí začít okamžitá léčba. V mnoha rozvojových zemích léčbu komplikuje nedostatek lékařů, vakcín a také finančních zdrojů. Průměrná inkubační doba je u všech typů malárie asi osm dnů, ale může ve výjimečných případech trvat měsíce i roky po návratu z endemické oblasti.

K preventivní ochraně proti malárii slouží léky zvané antimalárika, ale účinek prevence není stoprocentní a tudíž neposkytuje žádné záruky.

Komáři rodu anopheles mohou člověka nakazit jen večer nebo v noci. Účinnou ochranou proti komárům jsou síťky proti komárům, tzv. moskytiéry, světlý oděv ve večerních a nočních hodinách a použití účinných repelentů. Dále je možné používat různé esenciální oleje, které se nanáší na pokožku nebo oděv. V neposlední řadě je to samozřejmě používání preventivních antimalarik, jako je Malaron, Lariam nebo Mephaquine.

Významnou úlohu v boji proti malárii sehrává mezinárodní zdravotnická organizace (WHO-World Health Organization). Roku 1945 vznikl návrh na  její založení v rámci OSN, o rok později tuto smlouvu podepsalo 61 států a to včetně České republiky. Zakládací smlouva světové zdravotnické organizace nabyla platnosti 7. dubna 1948.

WHO je odpovědná za vytváření zdravotních výzkumných programů, zajištění odpovědí a řešení globálních otázek v oblasti zdravotnictví, stanovení potřebných norem a  sledování zdravotních trendů. V 21. století máme společnou odpovědnost a měly bychom mít rovný přístup k základní péči a obraně proti nadnárodním zdravotním hrozbám.

Jejím hlavním úkolem je omezení úmrtnosti a  nemocí v oblastech, kde je nekvalitní zdravotnická infrastruktura. S tím je spojeno zavedení spravedlivého a efektivního zdravotnického systému, který bude odpovídat legitimním potřebám lidí a bude pro ně finančně únosný.

Tato organizace usiluje o odstranění některých nemocí a o celkové zlepšení kvality lidského života. WHO se podílí na vývoji vakcín mimi jiné proti takovým nemocem, jako je právě malárie.

Podle rezistence původce choroby proti léku Chloroquin rozdělila světová zdravotní organizace svět na  tři endemické oblasti. Do první skupiny patří země, kde výskyt malárie je pouze sporadický a původce choroby má slabou resistenci proti Chloroquinu. Patří sem např.  Střední Amerika, Nová Guinea či jih Číny.

Do druhé skupiny spadají země se zvýšenou rezistencí proti Chloroquinu a jsou to např. Střední a Jižní Asie, Filipíny nebo Indonésie.

Do poslední skupiny patří některé asijské země, oblast okolo Amazonky v Jižní Americe a zejména Afrika. V těchto zemích byla identifikována silná odolnost původce malárie proti Chloroquinu.

Ačkoliv bylo učiněno mnoho pro zažehnání malárie, návštěvníci Krugerova parku, který spadá do malarické oblasti, jsou vyzýváni, aby přísně dodržovali potřebné zásady a  preventivní opatření proti štípnutí komáry Anopheles.