Krugerovy domy a muzea

04.08.2015 16:39

Vzhledem k tomu, že se Krugerovo jméno dostalo do názvu parku, jeho osobnosti bylo věnováno podstatně více pozornosti, než Hamiltonovi, který se o park staral nebo Groblerovi, který ho legislativně prosadil. Ve své práci bych chtěla poukázat na několik „pozůstalostí“ spojených se jménem Kruger a majících i význam pro návštěvníky JAR.

 

Kruger Haus – Kruger Museum

 

Krugerovo muzeum (viz. obr.) se nachází v Pretorii  na Church Street (mimochodem svojí délkou 26 km to je jedna z nejdelších ulic na světě) nedaleko Krugerovy bronzové sochy, která dominuje proslulému náměstí v Pretorii.

                                                                                                                                                   Kruger Haus

V letech 1883 – 1901 zde Paul Kruger žil se svojí rodinou. Jedná se o poslední bydliště Krugera před odchodem do švýcarského exilu. Zajímavostí je, že při stavbě domu se místo vody do cementu přidávalo mléko.

Dům byl postaven ve viktoriánském stylu, aby zachytil skutečnou atmosféru  a relativní přepych této historické éry. V roce 1934 byl otevřen veřejnosti a roku 1960 byl uznán jako Národní památka a muzeum.

U vchodu je možné vidět dvě sochy lvů, kteří střeží muzeum. Lvi jsou dárkem jednoho důlního magnáta ke Krugerovým narozeninám v roce 1896. Veškeré vybavení je zde původní včetně koberců, tapet a záclon. V budově jsou dvě haly, v jedné z nich můžeme vidět šicí stroje a výrobky, které ušila jeho manželka Gezina. Druhá hala sloužila jako Krugerova pracovna, kde přijal četné množství významných hostů, jako byli např. Cecil John Rhodes (důlní magnát a jihoafrický politik), Barney Barnato (anglický landlord a jeden z podnikatelů ovládajících diamantové doly), prezident M.T. Steyn a mnoho dalších.

Dále jsou v domě dvě kanceláře, kde v roce 1891 byl instalován telefon. Byl to první telefon v Pretorii. Krugerovo obydlí drželo prvenství i v zapojení elektřiny. Jsou zde také dvě ložnice, jedna z nich sloužila Krugerovi a jeho rodině, druhá pro hosty a jeho rodinné příslušníky. V muzeu jsou dodnes zpřístupněny   dvě koupelny, mahagonová ložnice a spíž s kuchyní. Paul Kruger zde často obědval maso s pečenými a sladkými brambory a také zeleninu. Po žádném jídle nesměla chybět káva. Krugerova rodina a i on sám se před každým obědem modlili k bohu a prosili o zdraví a štěstí svého národa a rodiny. V zahradě domu je vystaven osobní železniční vagon P. Krugera. Naproti Krugerovu domu stojí překrásný kostel nizozemské protestantské církve z červených cihel, do  kterého Kruger chodil na bohoslužby a i zde kázal.

 

Paul Kruger country house museum

 

Venkovské sídlo se nachází v JAR mezi Rustenburgem a Sun City. Toto muzeum zahrnuje soubor unikátních historických budov, které nabízí pohled do Krugerova života v časech, kdy byla Jižní Afrika pod nadvládou britského impéria. Při anglo-búrských válkách došlo k částečné devastaci Krugerovy venkovské residence a po jeho smrti v roce 1904 přešel majetek budov na jeho potomky.

V roce 1936 byl komplex budov deklarován za národní památku a od roku 1971 zde zřídila nadace Simon van der Stel živé muzeum, kde místní umělci mají možnost vystavovat jejich výrobky a výtvarné práce.

Stavba budov na venkovské farmě sahá až do období 1840, kdy byly stavěny první jednoduché doškové budovy, které se nyní nacházejí vedle Krugerova domu. K vidění  jsou zde například umělecké výrobky místních bohatých obyvatel (tzv. Bafokeng). Jejich bohatství bylo založeno na těžbě platiny.

Hlavní budova, kde Kruger žil se svojí početnou rodinou je majestátní komplex, který vykresluje jeho víru v neporazitelnost své země a to v době,  kdy chyběla bezpečnost a stabilita. Monstrózní a robustní budova nám napovídá i o osobním charakteru  Krugera. Byl  zcela odhodlaný každého porazit a vždy vyhrát. Budovy v úhledné řadě svědčí o jeho smyslu pro pořádek a symetrii. Domy jsou postaveny jednoduchými stavebními metodami za použití bukového dřeva. 

Dobový nábytek a autentické tapety byly buď zrekonstruovány nebo znovu vyrobeny řemeslníky z Evropy. Můžeme zde např. vidět dobovou pušku, se kterou ve svém útlém věku zabil lva, dále mnoho biblí, měchy varhan, na které hrála jeho manželka Gezina a mnoho darů od státních hodnostářů.

V komplexu můžeme také nalézt starou školní budovu, kterou vystavěl pravděpodobně syn Pieter Kruger. Škola sloužila k mnoha účelům, ale dnes byla přeměněna na jednoduchou kapli s konferenční místností.

Celý komplex se nachází uprostřed volné přírody, kde se pase nesmírná škála zvířat. Kruger zde také vybudoval mnoho napajedel, které místnímu zvířectvu slouží dodnes.