Kruger Clean Campaign

05.08.2015 12:32

Roku 2006 byla zahájena kampaň v rámci úklidu Krugerova parku v čele s Ms Lucy Nhlapo, která je vedoucí projektu. Projekt se zavazuje k pravidelnému čištění parku. Zaměstnanci budou u bran parku lidi informovat, aby neznečišťovali park a házeli odpadky do míst pro ně určených. Znečišťování je nejnepříjemnější vlastností našeho moderního způsobu života. Má ničivé dopady, jak na člověka, tak i na zvířata a vegetaci samotnou. Odpadky mohou zablokovat zvířatům hrdla, zranit je a nebo dokonce otrávit. Znečišťování parku je trestáno vysokými pokutami a to přímo na místě, kde je může udělit zaměstnanec (ranger) parku, (viz. obr.).

                                                                                                                Ranger parku

Součástí kampaně bylo i oslovení školáků, aby během prázdnin a svátků pomáhaly s místním úklidem. Žáci podepsaly kodex chování, že se budou v parku chovat v rámci pravidel parku, budou vždy v uniformách a budou ochotní a nápomocní všem návštěvníkům. Poselstvím je motivace žáků, aby si uvědomili důsledky znečišťování a že vyhozené odpadky často končí i ve vodách, kde může dojít k její kontaminaci.

Je velmi záslužné, že právě Krugerův park se zhostil této úlohy, protože jak je známo, africký kontinent zrovna neoplývá ekologickým chováním svých obyvatel. Tento počin znovu ukazuje, že management Krugerova parku má v rámci Afriky špičkovou úroveň  a jeho politika  přesahuje hranice kontinentu.

 

Více fotografií naleznete: Fotogalerie