Kruger National Park

04.08.2015 13:14

POZOR nové články!!!!

Z literární rešerše, kterou jsem si zpracovala vyplynulo, že dosavadní informační zdroje o Krugerově parku mají buď cestopisný nebo průvodcovský charakter a nebo jsou publikovány články specializované pouze na určité problémy parku. 

Naproti tomu základní koncepce článků byla založena na systematickém a přehledném popisu parku od jeho vzniku, až po současnost a na shrnutí všech aktivit, vnitřních i vnějších vlivů, které park staví do pozice světově uznávané přírodní rezervace s progresivním managementem. I když jsou články striktně  systematicky členěny, nejsou koncipovány jako jakýsi průvodce, ale naopak přináší komplexní pohled na problematiku a řízení parku se všemi klady a zápory.  Ke splnění cílů článků bylo využito jak historických i  současných poznatků o chodu i aktivitách parku, tak i poznatků čistě vědeckých, které ovlivňují postupy současného managementu parku.