Fauna - výskyt zvířat

05.08.2015 11:24

Je to právě fauna, která byla hlavním důvodem zájmu na vytvoření národního parku. Krugerův národní park se pyšní největší koncentrací a rozmanitostí zvířat na světě. V parku žije podle posledního sčítání okolo 148 druhů savců, 500 druhů ptáků, 114 druhů plazů, 49 druhů ryb a 34 druhů obojživelníků, přičemž každý z druhů je zastoupen velkým množstvím jedinců, např. u slona je tento počet 8000.

Fauna je velmi bohatá především na ptactvo, je vyskytuje se zde větší počet druhů než v deštných pralesích. Nejpočetnějšími jsou snovači zastoupené až 55 druhy. V parku je také nespočet dravců, zejména orlů. Supové afričtí dodávají přírodě pocit dramatičnosti, když loví nad savanou nebo ožírají mršiny. Dalšími mrchožrouty jsou sup kapský, sup ušatý, ale také čáp marabu.

Je zde také mnoho druhů papoušků, kteří obývají především okolí savanových lesů a vodní toky. K tradičním jihoafrickým ptákům patří perličky a pisila čáponohá.

V jihoafrické buši Krugerova parku se také prohání největší pták světa a to pštros dvouprstý, mezi větší ptáky patří dále drop kori a hadilov písař. Zvláštním a tradičním ptákem je  hornbill nebo-li zoborožec (viz. obr.).

                            Zoborozeč Kaferský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Zoborožec kaferský

 

 

                                                                                                Zoborožec žlutozobý

V hojné míře jsou tady zastoupeny volavky  a čápi. Nejvíce jsou k vidění ve společnosti býložravců, jak jim vyzobávají hmyz ze srsti.

V zimním období je místní fauna obohacena o mnoho dalších druhů stěhovavých ptáků.

V parku bylo pro návštěvníky postaveno mnoho ptačích pozorovatelen, vynikajícím místem  pro pozorování ptáků je oblast na úplném severu parku mezi Punda Maria Gate a Pafuri Gate.

Mezi všudepřítomné savce patří opice a to babooni nebo-li paviáni a verveti (kočkodani). Z býložravců je to mnoho druhů antilop (asi 22 druhů), dále žirafy (viz. obr.), pakoně, buvoli a stepní zebry.

Nejpočetnějším býložravcem je tu druh antilopy impala, v parku je v takovém množství, že jí člověk při opakovaných návštěvách parku už přehlíží. Mimo impaly se v hojném počtu vyskytují vodušky (viz.obr), nyaly a gazelá skákavá.

                                                                                                                                       Žirafa Rothschildova

                                                                                                                                                          Voduška                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

K hlavním obyvatelům patří mnoho druhů predátorů. Můžeme se zde setkat se lvy, levharty, gepardy, hyenou skvrnitou nebo šakalem.


Ke komickým zvířatům patří warthog  (prase bradavičnaté). Pozorování těchto zvířat je pro návštěvníky velmi zábavné. Pro tato prasata je typické, že při spásání potravy pokleknou na přední nohy a pohybují se po kolenou. Jejich hlavní náplní dne je ovšem válení se v bahně, protože bahno je chrání před hmyzem a bahenní zábaly zase  před sluncem. Díky bahnu  mohou v parném slunci snížit svojí tělesnou teplotu až o 70C.

 

Vodstvo parku obývá přes celý rok nespočet krokodýlů, hrochů a jiných obojživelníků, bezobratlých živočichů či plazů. Hroch je velice vytrvalé zvíře, které přes svojí hmotnost v noci ujde za potravou až 20km a spase 130kg potravy. Krugerův park obývá 2300 hrochů, většina populace se ukrývá ve vodách Letaba, Sabie nebo Olifants. V parku je vybudováno na 65 přehrad a ty těmto živočichům umožňují ideální prostředí pro život.

U krokodýlů nedávno zaměstnanci Krugerova parku řešili záhadu. Koncem jara se v oblasti řeky Olifants začaly objevovat desítky zdechlin krokodýlů se ztvrdlým tukem v oblasti ocasu. Na základě pitvy se ukázalo, že všichni mrtví krokodýli mají v ocasech tvrdá ložiska tuku oranžovo-žluté barvy.

Podle mluvčího parku Williama Mabasy to vypadá, že se díky ztvrdlému ocasu krokodýli utopili, protože nemohli plavat. Testy zatím ale neprokázaly pravý důvod úhynu krokodýlů. V minulosti byly podobné příznaky pozorovány, ale ty se objevily  po konzumaci zkažených ryb. Nyní jsou ryby v pořádku a i ostatní zvířata. Dalším možným vysvětlením by mohly být polutanty, které z neznámých důvodů zasáhly výhradně krokodýly. S největší pravděpodobností však půjde o záhadnou epidemii, která se šíří jen mezi krokodýly.


Savanou Krugerova parku protéká velké množství vodních toků a rozkládají se zde četná jezera a přehradní nádrže. Fauna sladkovodních ryb je zde bohatá  a charakteristická velkou přítomností archaických skupin. K nejpočetnějšímu množství ryb patří sumec, který je také základní potravou pro krokodýly.

Nedávno v řece Olifants došlo k velkému úhynu ryb. Dr. Thomase Gyedu-Ababio (manažer pro zachování vodní biologické rozmanitosti ) se k tomu vyjádřil, že se to  stalo díky nedostatku kyslíku. Uhynulo tady stovky ryb, zejména sumci, yellow fish a tilapie. Stalo se to v srpnu, kdy je sucho a málo vody. Hroši a ostatní zvířata se proto musejí spokojit i s malým množstvím vody, a tak dochází k tomu, že na délce toku 500m se objeví až 100 hrochů. Hroši v toto období ve vodě prakticky žijí. Nadměrné množství jejich trusu se ve vodě rozkládá. Rozkladný proces spotřebovává kyslík z vody, což způsobuje úhyn ryb. Tento problém budou řešit nové, uměle vybudované vodní nádrže.

Pravděpodobně nejznámějším hmyzem v jihoafrických savanách jsou sarančata. Přes všechnu škodu, kterou způsobují na obdělávané půdě, jsou významnou složkou potravy řady živočichů. Hejna sarančat čítají asi 700 milionů až 2 miliardy jedinců. V období jejich náletů připadá na jeden hektar asi 2,5 tuny sarančat.

V hojném počtu se v Krugerově parku vyskytují termiti, jejich kuriózní stavby jsou nejznámějšími a největšími v říši hmyzu. Velikost těchto hnízd dosahuje až 5 metrů výšky a mají až několik metrů v průměru. Tyto stavby jsou postaveny především z trusu, hlíny a odumřelých jedinců (viz.obr.).

                                                                                                                                                     Termitiště a Impaly

Mezi nejznámější a nejnebezpečnější hady v Krugerově parku patří mamba černá a mamba zelená. Mamba může dorůst délky až 4,5m, své oběti mamba černá uštkne pomocí velmi silného a toxického jedu, její uštknutí je ve většině případech smrtelné.Tento had představuje i velké nebezpečí pro nepozorné turisty.

 

Více fotografií naleznete: Fotogalerie